ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού για τον Ανώμαλο Αγωνα Δρόμου Skloupo Trail Run

 1. Η αίτηση εθελοντισμού υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω αυτής της σελίδας.
 2. Εθελοντές θεωρούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση. Με την υποβολή της αίτησης όλοι οι εθελοντές αποδέχονται πλήρως τους παρακάτω όρους.
 3. Στο πρόγραμμα εθελοντισμού γίνονται δεκτοί κατ’ αρχήν οι ενήλικοι.
 4. Οι ανήλικοι γίνονται δεκτοί από την ηλικία των 13 ετών και άνω, εφ’ όσον συνοδεύονται από ενήλικα εθελοντή-γονέα. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται από τον γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, ο οποίος αποδέχεται τους όρους αυτούς.
 5. Όλοι οι εθελοντές βρίσκονται υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Υπεύθυνου Εθελοντών.
 6. Ο Υπεύθυνος Εθελοντών είναι ενήλικας, άνω των 25 ετών, ορίζεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου Απανταχού Αμπελοχωριτών και είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των εθελοντών, τον καθορισμό των θέσεών τους και την ανάθεση εργασιών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά την διάρκεια του αγώνα οι εθελοντές οφείλουν να απευθυνθούν στον Υπεύθυνο Εθελοντών και μόνο.
 7. Την ημέρα του αγώνα οι εθελοντές ενημερώνουν άμεσα τον Υπεύθυνο Εθελοντών για οτιδήποτε παρατηρούν που μπορεί να επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
 8. Όλοι οι εθελοντές ακολουθούν και τηρούν απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υπευθύνου Εθελοντών.
 9. Όλοι οι εθελοντές παρουσιάζονται στη θέση που έχουν τοποθετηθεί και σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουν μόνοι τους θέση την ημέρα του Aγώνα. Αλλαγή γίνεται μόνο κατόπιν απόφασης του Υπεύθυνου Εθελοντών.
 10. Κάθε θέση εθελοντικής απασχόλησης έχει σκοπό να φέρει τους δρομείς ένα βήμα πιο κοντά στον τερματισμό, την επίτευξη του στόχου τους, αλλά και να φροντίσει για την καλύτερη εξυπηρέτησή των δρομέων και των θεατών με ευγένεια και προθυμία.
 11. Ο εθελοντής λαμβάνει βεβαίωση συμμετοχής στη διοργάνωση.
 12. Σε περίπτωση απουσίας την ημέρα του Αγώνα, ο εθελοντής οφείλει να ενημερώσει με κάθε δυνατό τρόπο  τον Υπεύθυνο Εθελοντών εντός 10 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του Αγώνα.
 13. Το υλικό που διαχειρίζονται οι εθελοντές κατά την απασχόλησή τους ανήκει στον Σύλλογο Απανταχού Αμπελοχωριτών ως διοργανωτή του αγώνα και διατίθεται για συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπεύθυνου Εθελοντών. Δεν επιτρέπεται η δωρεάν διάθεση και χρήση για λόγους και σε άτομα εκτός των οδηγιών.
 14. Δεδομένου του ωραρίου απασχόλησης της εθελοντικής προσφοράς δεν μπορεί ο εθελοντής να υποβάλλει ταυτόχρονα και αίτηση δρομέα.
 15. Παραλαβή ιματισμού εθελοντή γίνεται με επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης. Μπορεί να παραλάβει άλλο άτομο για λογαριασμό του εθελοντή τον ιματισμό και τη διαπίστευση, αρκεί να δείξει αντίγραφο ταυτότητας του εθελοντή.
 16. Ο Υπεύθυνος Εθελοντών διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο να μην τοποθετήσει τον εθελοντή σε κάποια θέση ή να του ζητήσει να αποχωρήσει από τη διοργάνωση χωρίς οποιαδήποτε αιτιολόγηση και ο εθελοντής αποδέχεται εκ των προτέρων το δικαίωμα αυτό.
 17. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού δε συνιστά με οποιονδήποτε τρόπο παροχή εργασίας ούτε μπορεί να θεμελιώσει αξίωση για αμοιβή, αλλά αποτελεί μόνο εθελοντική προσφορά υπηρεσιών στο πλαίσιο της ευόδωσης των σκοπών της διοργάνωσης.

Δεδομένων των νέων κανονισμών της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που απαιτούν από όλους να επιβεβαιώσουν τις συνδρομές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, θα πρέπει να μας δώσετε την άδειά σας εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε το περιεχόμενό μας.

Ο Σύλλογος Απανταχού Αμπελοχωριτών
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
που έχουν δημιουργηθεί με την πανδημία του ιού,
ανακοινώνει την ακύρωση του αγώνα
SKLOUPO RUN 2020 και ανανεώνει το
ραντεβού μας για το καλοκαίρι 2021.