ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ – SKLOUPO TRAILRUN γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πλήρως τους κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή τους στη διοργάνωση ειδικά όσον αφορά τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον, και κατ’ επέκταση όσον αφορά πιθανές ζημιές ή βλάβη στην υγεία τους.
  2. Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση.
  3. Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με απόλυτη προσωπική του ευθύνη και φέρει την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να συμμετάσχει, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο.
  4. Ο Σύλλογος Απανταχού Αμπελοχωριτών (και άπαντα τα μέλη του Δ.Σ. αυτού) και ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων (και άπαντα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αυτού), που διοργανώνουν τον αγώνα, , δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί συμμετέχων στη διοργάνωση ή θεατής αυτής, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε σημεία της διαδρομής όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος.Κάθε δρομέας δε που συμμετέχει παραιτείται από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών του αγώνα για τυχόν σωματική βλάβη ή άλλη ζημία ή ζημία από οποιαδήποτε άλλη αιτία πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος του αγώνα.
  5. Οι ασκούντες την επιμέλεια γονείς ή κηδεμόνες φέρουν απόλυτη προσωπική ευθύνη και την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής των ανήλικων τέκνων που συμμετέχουν στον αγώνα, όσον αφορά στη φυσική τους κατάσταση και την ικανότητά τους να συμμετάσχουν, παραιτούνται δε από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών του αγώνα για τυχόν σωματική βλάβη ή άλλη ζημία ή ζημία από οποιαδήποτε άλλη αιτία πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος του αγώνα.
  6. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του αγώνα πριν, καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του και μετά.
  7. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους μπορούν να παρέχονται σε τρίτους για τους σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων, καθώς και δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, που προβλέπονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς, που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του αγώνα. Με την παρούσα δήλωση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του/της είναι αποθηκευμένα και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του αγώνα.
  8. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.
Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0